IZVJEŠĆE o Nacrtu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća i Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu administrativne suradnje i razmjene informacija u svrhe praćenja ispravne primjene posebne odredbe za mala poduzeća (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvjestiteljica: Inese Vaidere