Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/965 od 27. ožujka 2020. o potpisivanju i sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Srednjoafričke Republike o statusu savjetodavne misije ZSOP-a Europske unije u Srednjoafričkoj Republici (EUAM RCA)