MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Harmoniserade standarder: förbättrad insyn och rättssäkerhet för en fullt fungerande inre marknad