MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Harmoniserede standarder: øget gennemsigtighed og retssikkerhed for et fuldt fungerende indre marked