Kommissionens forordning (EF) nr. 1079/2009 af 10. november 2009 om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød, jf. forordning (EF) nr. 1278/2008