Presuda Općeg suda (treće vijeće) od 6. prosinca 2017.$