2008/360/CE: Decizia Comisiei din 30 aprilie 2008 de stabilire a contribuției financiare comunitare la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Țările de Jos în 2003 [notificată cu numărul C(2008) 1668]