PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 812/2004 Vijeća o utvrđivanju mjera koje se odnose na slučajni ulov kitova i dupina pri ribolovu (06103/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) Odbor za ribarstvo Izvjestitelj: Raül Romeva i Rueda