Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 23. januar 2003. # Renate Sterbenz (C-421/00) og Paul Dieter Haug (C-426/00 og C-16/01). # Anmodninger om præjudiciel afgørelse: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, Unabhängiger Verwaltungssenat Wien og Verwaltungsgerichtshof - Østrig. # Tilnærmelse af lovgivninger - artikel 28 EF og 30 EF - direktiv 79/112/EØF - mærkning og præsentation af levnedsmidler. # Forenede sager C-421/00, C-426/00 og C-16/01. Sterbenz og Haug TITJUR