Uredba Komisije (EU) br. 1230/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za mase i dimenzije vozila i njihovih prikolica te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP
Prikaz web sadržaja
Portleti je privremeno nedostupan.
Publication Detail Actions Portlet
Publication Detail Portlet

Publication detail

Home
Prikaz web sadržaja
Portleti je privremeno nedostupan.
Publication Viewer

Preglednik dokumenata