KIRJALLINEN KYSYMYS E-1060/02 esittäjä(t): Alexandros Alavanos (GUE/NGL) neuvostolle. Irakin vastaisten sotatoimien torjuminen.