C-47/20. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2020. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – F. kontra Stadt Karlsruhe