Sag C-47/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 28. januar 2020 — F mod Stadt Karlsruhe