Věc C-47/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 28. ledna 2020 – F v. Stadt Karlsruhe