UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2019: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (2020/2194(DEC)) Ordfører for udtalelse: Caterina Chinnici