Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 005, 2014