Predmet T-18/13: Presuda Općeg suda od 15. srpnja 2014. – Łaszkiewicz protiv OHIM-a – Cables y Eslingas (PROTEKT) ( „Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice PROTEKT — Raniji verbalni žigovi Zajednice PROTEK — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 75. Uredbe br. 207/2009” )