Oznámenie rakúskej vlády podľa článku 10 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom ( „smernica o plyne“ ), pokiaľ ide o určenie Gas Connect Austria GmbH za prevádzkovateľa prepravnej sústavy v Rakúsku