Notificare din partea Guvernului Austriei, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( „Directiva privind gazele” ) privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, în legătură cu desemnarea Gas Connect Austria GmbH ca operator de sistem de transport în Austria