Notifika mingħand il-Gvern Awstrijak skont l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( “Id-Direttiva dwar il-Gass” ) dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali dwar in-nomina ta' Gas Connect Austria GmbH bħala operatur tas-sistema tat-trażmissjoni fl-Awstrija