Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY (kaasudirektiivi) 10 artiklan 2 kohdan mukainen Itävallan hallituksen ilmoitus yrityksen Gas Connect Austria GmbH nimeämisestä Itävallassa toimivaksi siirtoverkonhaltijaksi