Oznámení rakouské vlády podle čl. 10 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem ( „směrnice o plynu“ ) o určení společnosti Gas Connect Austria GmbH jako provozovatele přenosové soustavy v Rakousku