Komisjoni suunised meditsiiniseadmete eksperdirühmadele kliinilise hindamise konsulteerimismenetluses otsustuskriteeriumide ühtse tõlgendamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) 2020/C 259/02