Pokyny Komise pro odborné skupiny v oblasti zdravotnických prostředků o jednotném výkladu kritérií pro rozhodování v konzultačním postupu v oblasti klinického hodnocení (Text s významem pro EHP) 2020/C 259/02