Uredba Komisije (ES) št. 2119/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 3175/94 o podrobnih pravilih za uporabo posebnega režima oskrbe z žitnimi proizvodi in posušene krme manjših egejskih otokov in za sestavo predvidene bilance oskrbe.