Nariadenie Komisie (ES) č. 2119/2005 z  22. decembra 2005 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3175/94, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá použitia osobitných opatrení pre dodávky obilninových výrobkov a sušeného krmiva na menšie ostrovy v Egejskom mori a ktorým sa zavádza predbežný odhad dodávok