Kommissionens forordning (EF) nr. 2119/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med kornprodukter og tørret foder om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse