Γραπτή ερώτηση αριθ. 2612/87 του κ. Mario Didô προς την Επιτροπή Θέμα: Κοινωνικά ωφελήματα υπέρ των συνταξιούχων μεταλλωρύχων