Rješenje Općeg suda (prvo vijeće) od 2012. rujan 06.