Strategický záväzok k rodovej rovnosti na obdobie rokov 2016-2019