Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016-2019