Stratēģiskā iesaistīšanās dzimumu līdztiesības veicināšanā 2016.–2019. gadā