2016–2019 m. strateginiai įsipareigojimai siekiant lyčių lygybės