Strateginen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvon edistämiseen vuosina 2016–2019