Стратегически ангажимент за постигане на равенство между половете за периода 2016—2019 г