Predmet C-480/18: Presuda Suda (deveto vijeće) od 2. travnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā tiesa – Latvija) – postupak koji je pokrenuo AS „PrivatBank” (Zahtjev za prethodnu odluku – Platne usluge na unutarnjem tržištu – Direktiva 2007/64/EZ – Materijalno i osobno područje primjene – Platne usluge izvršene u valuti koja nije euro ni valuta države članice izvan europodručja – Platne usluge koje pruža kreditna institucija – Neizvršenje ili pogrešno izvršenje platnog naloga – Odgovorna osoba – Postupak bonitetnog nadzora – Žalbeni postupci – Izvansudsko rješavanje sporova – Nadležna tijela)