Leonhardt prieš Parlamentą 2003 m. vasario 11 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimas. # Wolfgang Leonhardt prieš Europos Parlamentą. # Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - Pereinamojo laikotarpio priemonės. # Byla T-30/02. TITJUR