Preporuka Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (jedanaesti ERF) za financijsku godinu 2015.