Predmet C-505/16 P: Žalba koju je 23. rujna 2016. podnijela Olga Stanislavivna Janukovič, kao nasljednica Viktora Viktoroviča Janukoviča, protiv rješenja Općeg suda (deveto vijeće) od 12. srpnja 2016. u predmetu T-347/14: Olga Stanislavivna Janukovič protiv Vijeća Europske unije