Odluka Vijeća od 8. studenoga 2019. o imenovanju člana i zamjenika člana Upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za Luksemburg2019/C 385/06