Radni dokument službi Komisije priložen dokumentu Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću sveukupnom funkcioniranju službenih kontrola provedenih u državama članicama u razdoblju 2014.– 2016. radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te zdravlju i dobrobiti životinja