Mål C-113/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Ragusa den 7 mars 2011 — brottmål mot Mohamed Ali Cherni