Mål C-716/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 11 juli 2019 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret — Danmark) — förfarande som inletts av A (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för arbetstagare — Restriktioner — Inledande av ett skuldsaneringsförfarande — Hemvistvillkor — Tillåtet — Artikel 45 FEUF — Direkt effekt)