Zadeva C-716/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. julija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret – Danska) – postopek, ki ga je začel A (Predhodno odločanje — Prosto gibanje delavcev — Omejitve — Uvedba postopka odpisa dolga — Pogoj prebivališča — Dopustnost — Člen 45 PDEU — Neposredni učinek)