Cauza C-716/17: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 iulie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret — Danemarca) — procedură inițiată de A (Trimitere preliminară — Libera circulație a lucrătorilor — Restricții — Deschiderea unei proceduri de eliberare de datorii — Condiție privind reședința — Admisibilitate — Articolul 45 TFUE — Efect direct)