Lieta C-716/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 11. jūlija spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedība, ko uzsāka A (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Ierobežojumi — Parādu atvieglošanas tiesvedības uzsākšana — Nosacījums par dzīvesvietu — Pieļaujamība — LESD 45. pants — Tieša iedarbība)