predmet C-716/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 11. srpnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Østre Landsret — Danska) — postupak koji je pokrenuo A (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje radnika — Ograničenja — Pokretanje postupka otpusta dugova — Uvjet boravišta — Dopuštenost — Članak 45. UFEU a — Izravan učinak)