asia C-716/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.7.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Østre Landsret — Tanska) — Asia, jonka on pannut vireille A (Ennakkoratkaisupyyntö — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus — Rajoitukset — Velkajärjestelymenettelyn aloittaminen — Asuinpaikkaa koskeva edellytys — Sallittavuus — SEUT 45 artikla — Välitön oikeusvaikutus)