ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2589/00 υποβολή: Glyn Ford (PSE) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκός κατάλογος μεταμοσχεύσεων.