Дело C-83/13: Решение на Съда (голям състав) от 8 юли 2014 г. (преюдициално запитване от Arbetsdomstolen — Швеция) — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet/Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Морски транспорт — Свободно предоставяне на услуги — Регламент (ЕИО) № 4055/86 — Приложимост по отношение на транспорт, осъществен от или към държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), посредством плавателни съдове, плаващи под флага на трета страна — Колективни действия, предприети в пристанища на такава държава в полза на граждани на трети страни, наети на работа на тези плавателни съдове — Ирелевантност на гражданството на работниците и на националността на плавателните съдове за приложимостта на правото на Съюза)